Brad Consulting

  • Brad Consulting
  • Adam Cichocki - Zbiorowe Stosunki Pracy
  • Mariusz Wyżycki - Systemy Wynagrodzeń
  • Roman Wendt - Optymalizacja Procesów
Previous Next

BRAD Management Consulting

Jesteśmy spółką menedżersko-ekspercką zajmującą się doradztwem w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacji i podnoszenia efektywności organizacji.
Nasze podejście to analiza systemów zarządzania i procesów pracy, wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania, zwłaszcza rozwiązań szybko poprawiających płynność, optymalizację struktur, procesów i zasobów.

Brad Consulting to przede wszystkim grupa konsultantów z bogatym doświadczeniem menedżerskim, zwłaszcza w zakresie zarządzania kryzysowego.