Brad Consulting

 

BRAD Management Consulting

BRAD Consulting jest spółką menedżersko-ekspercką zajmującą się doradztwem w zakresie restrukturyzacji i podnoszenia efektywności organizacji oraz strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizujemy się w analizie systemów zarządzania i procesów pracy, wdrażaniu nowoczesnych technik zarządzania, optymalizacji struktur, procesów i zasobów oraz we wdrażaniu polityki nadzoru właścicielskiego w grupach kapitałowych. Naszą specjalizacją jest definiowanie wskaźników efektywności precyzyjnie dopasowanych do oczekiwanych i zgodnych ze strategią rezultatów działania. Jednocześnie wdrażamy narzędzia informatyczne umożliwiające sprawne komunikowanie zakresów odpowiedzialności na wszystkich stanowiskach, od poziomu kadry zarządzającej do każdego ze stanowisk wykonawczych. Naszym klientom oferujemy szkolenia standardowe oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zespół BRAD Consulting posiada doświadczenie w pracy dla biznesu polskiego i międzynarodowego oraz administracji państwowej i samorządowej.