Brad Consulting

Kontakt

Office Manager

Aleksandra Grzywacz

tel +48 605 044 509

brad consulting banner broszura
brad consulting banner katalog szkolen

Rekrutacja

Jeśli interesuje Państwa praca w Brad Consulting, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Dane firmy

Brad Management Consulting Sp. z o.o.

Hoża 70 lok.18
00-682 Warszawa

NIP 701-021-30-14
REGON 142160831

Numery kont:

Bank Zachodni WBK S.A.
Kod SWIFT: WBKPPLPP
EUR PL 06 1090 1665 0000 0001 1314 6241
PLN 14 1090 1665 0000 0001 1254 5376

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344356
Kapitał zakładowy 100.500,00 PLN - wpłacony w całości.