Brad Consulting

Zbiorowe stosunki pracy

Nie wystarczy mieć rację ale trzeba do tego przekonać! Ta zasada jest kluczowym wyzwaniem każdego menadżera, który musi przekonać do swoich racji nie tylko współpracowników ale też ogół pracowników.

więcej...

Adam Cichocki

Lider Praktyki


Zarządzanie kapitałem ludzkim

Każdy pracodawca marzy o pracownikach na miarę wyzwań. Każdy szef chce pracować z zespołem twórczych i odpowiedzialnych współpracowników. Każdy pracownik marzy o zaangażowanym, sprawiedliwym i mądrym szefie. Czy spełniamy te warunki?

Katarzyna Kanigowska

Lider Praktyki


Systemy wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń to zbiór powiązanych ze sobą procedur, zasad i standardów służących do dedykowania różnych elementów płacowych zgodnie z interesem firmy. Wspiera ona strategię organizacji w realizacji założonego wyniku biznesowego, realizując jednocześnie potrzeby pracowników w ramach możliwości finansowych firmy.

więcej...

Mariusz Wyżycki

Lider Praktyki


Optymalizacja procesów

Jednym z kluczowych wyzwań każdej firmy jest zrównoważenie relacji pomiędzy maksymalizacją korzyści, a zabezpieczeniem jakości produktów oraz satysfakcji klienta. Dla większości procesów wewnętrznych oznacza to przede wszystkim redukcję kosztów.

więcej...

Roman Wendt

Lider Praktyki


Wzrost efektywności zarządzania

Nie wystarczy mieć ambitne cele, przekonywującą strategię, ale trzeba spełniać wewnętrzne warunki jej realizacji.

więcej...

Adam Cichocki

Lider Praktyki