Brad Consulting

Zbiorowe stosunki pracy

Nie wystarczy mieć rację ale trzeba do tego przekonać!
Ta zasada jest kluczowym wyzwaniem każdego menadżera, który musi przekonać do swoich racji nie tylko współpracowników ale też ogół pracowników. Szczególną trudność sprawia przekonanie liderów związków zawodowych.
Brad Consulting, jego konsultanci mają w swoim dorobku nie tylko pomoc w przekonywaniu partnerów społecznych ale też w motywowaniu ich na rzecz słusznych i potrzebnych zmian.
Ma też bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, pisania i uzgadniania dokumentów kształtujących zbiorowe stosunki pracy.

Oferta

 • Audyt zbiorowych stosunków pracy
  • badanie opinii pracowniczych
  • badanie klimatu społecznego
  • badanie poziomu akceptacji dla zmian, zwłaszcza w aspekcie strategii
  • badanie oczekiwań kadry menedżerskiej pod kątem zmian relacji społecznych
  • badanie wyzwań i zagrożeń: ludzie, system zarządzania, usługi wsparcia
 • Audyt prawny zbiorowych stosunków pracy
  • adekwatność stosowanych rozwiązań prawnych do potrzeb biznesowych
  • zakres możliwych zmian legislacyjnych
  • zakres stosowania dobrych praktyk
 • Budowanie nowych narzędzi kształtujących zbiorowe stosunki pracy
  • redagowanie i negocjowanie nowych aktów prawnych (ZUZP, regulaminy, pakiety, itd.)
  • budowanie systemów wynagrodzeń zmiennych i stałych opartych na wzajemnych korzyściach
  • budowanie sprawiedliwych systemów oceny pracy
  • rozwój umiejętności menadżerskich i pracowniczych na rzecz motywowania i doskonalenia
 • Zarządzanie kryzysem i ryzykiem w zakresie zbiorowych stosunków pracy
  • identyfikowanie ryzyka społecznego w procesie zmian
  • opracowywanie, realizacja i komunikacja w procesie zmian
  • mediowanie i negocjowanie na rzecz konsensusu stron

Szkolenia

 • Kształtowanie zbiorowych stosunków pracy
 • Negocjacje
 • Zmiany w prawie pracy

Case Study

 • Gryfia S.A.: spółka potrzebowała redukcji kosztów ale i poprawy efektywności pracy.
  Zadaniem było przeprowadzić redukcję zatrudnienia bez straty kluczowych pracowników, oraz stworzyć warunki do wzrostu motywacji i zaangażowania pozostałych pracowników. Konsultanci zaproponowali zasady doboru pracowników, przedłożyli nowy system wynagrodzeń i sprawiedliwe zasady oceny przydatności pracy. Związkowcy przyjęli proponowane rozwiązania; zgodne z interesem firmy ale też zgodne z oczekiwaniami kluczowych pracowników.

Publikacje

Liczne wywiady w prasie i udział w konferencjach

Lista projektów

 • Gryfia S.A. (2011-2013): budowa i uzgadnianie systemów oceny pracy i wynagrodzeń, redakcja ZUZP, negocjacje
 • Wielton (2013)– badanie akceptacji i oczekiwań kadry menedżerskiej zmian kultury pracy i systemu zarządzania
 • ENERGA OPERATOR (2013) – analiza ryzyka społecznego przeprowadzenia PDO
 • ISD Huta Częstochowa (2013)– utrzymywanie relacji ze związkami zawodowymi, komunikacja i uzgodnienia przy programie PDO i outplacement’u
 • Bumar Elektronika(2012) – uzgadnianie zmian w zakresie nowego systemu wynagrodzeń
Adam Cichocki

Adam Cichocki

Partner
Lider praktyki - Zbiorowe stosunki pracy
Lider praktyki - Wzrost efektywności zarządzania


Moje CV