Brad Consulting

Systemy Wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń to zbiór powiązanych ze sobą procedur, zasad i standardów służących do dedykowania różnych elementów płacowych zgodnie z interesem firmy.

Polityka wynagrodzeń wspiera strategię organizacji w realizacji założonego wyniku biznesowego, realizując jednocześnie potrzeby pracowników w ramach możliwości finansowych firmy.

Polityka wynagrodzeń motywuje pracowników do stałej poprawy efektywności pracy. Jest motorem zmiany: kształtuje mentalność załogi, wyzwala zaangażowanie, wspiera liderów i zespoły w projektach poprawy produktywności.

Oferta

Analiza praktyk

 • Audyt dotychczasowych zasad wynagradzania
 • Strategia zasobów ludzkich vs. strategia wynagradzania
 • Analiza modelu organizacyjnego

Wynagrodzenie zasadnicze

 • Analiza i opis stanowisk (wymagań organizacji)
 • Wycena stanowisk – taryfikator stanowisk - za co płacimy?
 • Analiza praktyk płacowych - jak płacimy?
 • Budowa taryfikatorów wynagrodzeń - ile powinniśmy płacić?

Wynagrodzenie zmienne

 • Identyfikacja uprawnionych i ich udziałów – macierz dostępności premii
 • Zasady tworzenia funduszu premiowego
 • Mierniki i wagi - analiza celów organizacji, zespołów i pracowników
 • Zasady uruchomienia i wypłat
 • Zasady administrowania systemem premiowym

Świadczenia dodatkowe

 • Analiza dotychczasowych świadczeń dodatkowych (z punktu widzenia ich kosztów i korzyści) oraz porównanie ich z rynkiem
 • Badanie ankietowe opinii – co stanowi dla pracowników największą wartość
 • Analiza różnych wariantów pakietu świadczeń dodatkowych
 • Integracja świadczeń dodatkowych z pozostałymi elementami wynagrodzeń

Implementacja (komunikacja)

 • Przygotowanie narzędzi do komunikacji wynagrodzeń (prezentacje, broszury, kalkulatory, itp.)
 • Wsparcie przy włączeniu systemu wynagrodzeń w proces oceny pracowniczej i MBO
 • Wsparcie zarządów w negocjacjach/ komunikacji systemu wynagrodzeń dla różnych grup interesariuszy (instytucje publiczne, rady nadzorcze, związki zawodowe, management, media, itp.)
Mariusz Wyżycki

Mariusz Wyżycki

Partner
Lider praktyki - Systemy wynagrodzeń


Moje CV