Brad Consulting

Optymalizacja procesów

Jednym z kluczowych wyzwań każdej firmy jest zrównoważenie relacji pomiędzy maksymalizacją korzyści, a zabezpieczeniem jakości produktów oraz satysfakcji klienta. Dla większości procesów wewnętrznych oznacza to przede wszystkim redukcję kosztów. Warto wiedzieć jak daleko można posunąć się w ich redukcji, aby zagwarantować dostarczenie oczekiwanych produktów bez szkody dla ich jakości. Warto też mieć pogląd na ile procesy wewnętrzne i ich produkty są konkurencyjne do tego, co oferuje rynek. Odpowiedzi na te pytania służy oferowana przez nas metodyka postępowania zwana analizą efektywności procesów. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że sama optymalizacja procesów nie przyniesie większych korzyści, jeśli w ślad za nią nie zostanie dostosowane zatrudnienie – to również jest przedmiotem naszych działań w ramach tej praktyki.

OFERTA

 • Mapowanie procesów w organizacji (notacja BPMN oraz EPC)
 • Analizę procesów pod kątem ich celowości – jaka jest przydatność ich produktów dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
 • Budowa kaskady celów biznesowych i powiązanie ich z procesami
 • Opis produktów końcowych i pośrednich, analiza ich jakości i przydatności
 • Analizę satysfakcji klientów z jakości otrzymywanych produktów
 • Analizę kosztów realizacji wyników
 • Analiza procesów pod kątem poprawy ich produktywności – dobór wskaźników, opomiarowanie procesów
 • Optymalizacja procesów - niższe koszty, wyższa jakość
 • Tworzenie projektów nowych struktur organizacyjnych opisów stanowisk – uzgadnianie nowych wymagań
 • Tworzenie bazy informacyjnej wraz z wnioskami pod nową etatyzację oraz organizację pracy

Techniki i metodyka

 • Wdrożenie narzędzi informatycznych do opisu procesów, ich produktów, oceny satysfakcji oraz kosztów (pracochłonność)
 • Wizualizacja procesów z punktu widzenia optymalizacji ich przebiegu
 • Tworzenie i prowadzenie zespołów analitycznych
 • Tworzenie i prowadzenie zespołów inicjatyw poprawy organizacji pracy, wzrostu produktywności
 • Tworzenie lub pomoc w tworzeniu i wykorzystywaniu banków dobrych praktyk wewnętrznych i rynkowych
 • Pomoc w tworzeniu projektów outsourcingowych, wydzielaniu Centrów Usług Wspólnych itd.
 • Prowadzenie projektów z zakresu analizy efektywności personalnej: optymalizacja zatrudnienia, ocena przydatności zawodowej, outpalacement

Szkolenia

 • Wyznaczenie KPI
 • Manager Kluczowych Wskaźników Efektywności KPI
 • Manager Procesów Biznesowych BPM
 • Manager Procesów Biznesowych BPMN 2.0
 • Ekspert iGrafx 2011 PL

Publikacje

 • R.Wendt, "Produktywność osobista. Jak osiągnąć więcej pracując tyle samo.", Roman Wendt 2013
 • M. Buchajska-Wróbel, R. Wendt, E. Rytka, J. Gasparski, K. Gajda, „Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem”, Helion, 2011
 • R.Wendt "Zarządzanie zmianą w polskiej firmie"; Zacharek Dom Wydawniczy, 2010
 • R.Wendt, G.Turniak; "Profesjonalny Networking - kontakty które procentują", Wydawnictwo Arte, 2006

Konferencje i Seminaria

 • „HR w praktyce”, VII Konferencja pracodawców polskich, Warszawa 2012
 • "Mentoring a rynek interim menedżerów w Polsce. Projekty interimowe jako oferta dla doświadczonych mentorów.", Konres Mentoring i Coachingu, Warszawa 2013
 • "Płać za fachowość tylko wtedy, kiedy tego potrzebujesz", V jubileuszowa edycja konferencja "Rozwiązania HR", Warszawa 2013
 • „Redukowanie kosztów jest proste”, spotkanie Wielkopolskiej grupy IPMA (International Project Management Association), Poznaniu 2012
 • „Strategia nie gryzie - strategia dla małych i średnich firm jako prosty sposób zwiększenia zysków i pokonania konkurencji”, Seminarium dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2012
 • „Specyfika rekrutacji i wynagradzania interim managera”, konferencja Lato HR, Warszawa 2012
 • „Cost reduction is simple” (Redukowanie kosztów jest proste). Spotkanie Operational Excellence Society, Warszawa 2012
 • „Redukowanie kosztów jest proste”, Spotkaniu Mazowieckiej grupy SPMP (Stowarzyszenie Project Management Polska), Warszawa 2011
 • „Zarządzanie zmianą w dziale zakupów”, konferencja "Zakupy w spółkach o znaczeniu strategicznym - budowa efektywnej organizacji zakupowej", Bełchatów 2011
 • „Skuteczne wdrażanie zmian organizacyjnych - samemu czy z pomocą interim managera”, 2 Konferencja Interim Management, Warszawa 2010
 • „Zarządzanie zmianą”, Kameralne Spotkania SIM, Warszawa 2010
 • „Zarządzanie zmianą – sposób na przeszkody w efektywnej pracy działu zakupów i obniżanie kosztów”, konferencja "Zakupy i zaopatrzenie", Warszawa 2009
 • „Praktyczny aspekt zarządzania zmianą w trakcie wdrażania zmian w dziale zakupów”, Forum "Zakupy i zaopatrzenie", Warszawa 2009
 • „Zarządzanie zmianą podczas reorganizacji działu IT”, seminarium pt.: Reorganizacja działu IT - dostosowanie IT do nowych wymagań biznesowych organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2008
 • „Networking for business and careere success„ Sympozjum AISEC, Gdańsk 2007
 • "INTERIM MANAGEMENT. Manager na wynajem - styl życia czy konieczność", Kongresie KADRY, Warszawa 2006
Roman Wendt

Roman Wendt

Expert
Lider praktyki - Optymalizacja procesów


Moje CV