Brad Consulting

Wzrost efektywności zarządzania

Nie wystarczy mieć ambitne cele, przekonywującą strategię, ale trzeba spełniać wewnętrzne warunki jej realizacji. Temu służą odpowiedzi na pytania:
- Czy zarządzanie gwarantuje realizację strategii biznesowe?
- Czy zasoby kadrowe, ich ilość i jakość, są na miarę wyzwań?
- Czy system zarządzania daje pełne wykorzystanie personelu na rzecz aktualnych i przyszłych zadań?
- Czy w organizacji są spełnione warunki nieustanego doskonalenia, stałej poprawy wyników?

Oferta

 • Audyt jakości zasobów kadrowych
  • analiza danych demograficznych
  • analiza potencjału zawodowego pracowników
  • badanie postaw i zaangażowania
  • prognozowanie trendów rynkowych: dostępność, zatrudnienie, oświata, wynagrodzenia
 • Audyt efektywności zarządzania
  • badanie sprawności kadry menadżerskiej
  • badanie kultury pracy
  • badanie transparentności procesów pracy, klarowności zakresów odpowiedzialności
  • badanie struktury stanowisk, ich adekwatności do wyzwań i zadań
  • badanie doskonalenia i uczenia się
  • badanie jasności stawiania celów i oceny ich realizacji
  • badanie organizacji pracy
  • badanie źródeł motywacji
 • Audyt efektywności usług wsparcia
  • audyt efektywności usług HR
  • audyt systemów informatycznych
 • Rozwój systemu zarzadzania
  • wdrażanie systemów doskonalenia procesów pracy
  • wdrażanie systemów identyfikowanie zakresów odpowiedzialności, budowy struktur organizacyjnych
  • wdrażanie programów rozwoju umiejętności przywódczych
  • wdrażanie programów motywacyjnych
  • wdrażanie systemów poprawy planowania, stawiania i rozliczania celów, poprawy wyników i rozwoju potencjału zawodowego
  • wdrażanie systemów optymalizacji i planowania zatrudnienia

Szkolenia

 • Wzrost efektywności zarządzania
 • Kultura pracy
 • Integralny system zarządzania kadrowego
 • Planowanie, optymalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia

Case Study

 • METINVEST (2012): ukraińska grupa metalurgiczna, dla której, na podstawie strategii biznesowej zostały zdefiniowane potrzeby rozwoju systemu zarządzania do roku 2020, z uwzględnieniem szczegółowego planu działania do roku 2015. Na tej podstawie stworzono program rozwoju umiejętności kadry menadżerskiej, założenia systemu MBO, inicjatywy dla zmian systemu wynagradzania i oceny pracy. Przygotowano plan dla wdrożenia programu poprawy produktywności oraz trwałych zmian kultury pracy we wszystkich kluczowych grupach pracowniczych

Publikacje

Liczne wywiady w prasie i udział w konferencjach

Lista projektów

 • Gryfia S.A. (2011-2013) - badanie potrzeb transformacji kultury pracy
 • Gryfia S.A, Morska SR (2013) - badanie potencjału oszczędnościowego i rekomendacje inicjatyw poprawy wyników
 • Wielton (2013) - badanie akceptacji i oczekiwań kadry menedżerskiej zmian kultury pracy i systemu zarządzania
 • ISD Huta Częstochowa (2013) - badanie akceptacji społecznej dla programu zmian
 • METINVETS (2010-2012) - badanie potrzeb zmian systemu zarządzania wraz z planem koniecznych inicjatyw
Adam Cichocki

Adam Cichocki

Partner
Lider praktyki - Zbiorowe stosunki pracy
Lider praktyki - Wzrost efektywności zarządzania


Moje CV