Brad Consulting

 

Energa Operator S.A. ....

Projekt: Wsparcie decyzji wyboru ścieżki rozwiązania problemu niekonkurencyjności obszaru realizacji inwestycji przy możliwie wysokim ograniczeniu negatywnych konsekwencji społecznych

 

Metinvest HOLDING SP. Z O.O. Grupa integrująca branże metalurgiczną na terenie Ukrainy

Projekt: Wdrożenie programów wzrostu efektywności zarządzania w dywizjach metalurgicznych, wydobycia węgla oraz wydobycia rud żelaza

 

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. jest niekwestionowanym liderem na rynku mięsa w Polsce, z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem.

Projekt: Opracowanie oraz wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń dla pracowników PKM DUDA.

 

Animex jest niekwestionowanym liderem na rynku mięsa w Polsce, z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją i doświadczeniem.

Projekt: Przygotowanie wypowiedzenia układu zbiorowego pracy i przeprowadzenie negocjacji związkowych w zakresie czasu i organizacji pracy.

Projekt: Przeprowadzenie redukcji zatrudnienia (negocjacje,komunikacja,plany odpraw) w związku z likwidacją linii uboju i rozbioru wołowiny w zakładzie mięsnym Morliny

 

Bumar Elektronika - czołowy dostawca elektronicznych systemów dowodzenia dla polskiej armii.

Projekt: Wsparcie fuzji trzech spółek w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zakresy odpowiedzialności w nowej strukturze organizacyjnej, opisy stanowisk i system wynagrodzeń.

 

Przedmiotem działania CM MAKTON jest dystrybucja wszelkich rodzajów wędlin nisko, średnio, i wysokogatunkowych, a od 2000 r. dystrybucja mięsa wieprzowego, wołowego, cielęciny i drobiu.

Projekt: Centralizacja zakupu towarów handlowych, centralizacja głównego procesu zakupowego dla towarów handlowych, wprowadzenie aktywnego zarządzania asortymentem, zapasami i zamiennikami, wdrożenie procesu regularnego przeglądu warunków handlowych, wdrożenie dźwigni zakupowych do codziennej pracy zespołu ds. zakupów (renegocjacja umów, sourcing).

Projekt: Opracowanie systemu wynagrodzeń dla sił sprzedaży.

Projekt: Przeprowadzenie audytu procesów zakupowych towarów handlowych.

 

 

Exalo Drilling jest jednym z liderów na rynku usług wiertniczo-serwisowych w Europie Środkowo – Wschodniej, powstała jako spółka celowa pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A.

Projekt: Proces wartościowania stanowisk pracy i opracowanie polityki wynagrodzeń w formie taryfikatora płacowego.

 

GK Kopex – trzeci największy na świeci producent maszyn i urządzeń górniczych

Projekt: Optymalizacja funkcji zakupowej w celu wypracowanie dodatkowych oszczędności:

  • budowa drzewa kategorii zakupowych oraz oszacowanie potencjału oszczędności dla zakupów produkcyjnych,
  • opracowanie modelu procesów zakupowych i zaopatrzeniowych oraz związanych z tym zmian organizacyjnych,
  • opracowanie rekomendacji zmian do systemu IT w zakresie procesów zakupowych, szacowane oszczędności wypracowanych w czasie projektu: 25 mln PLN rocznie

 

 

Bumar S.A. to czołowy polski dostawca i eksporter uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego produkowanego przez polski przemysł obronny.

Projekt: Analiza praktyki wynagrodzeń na tle rynku w Grupie Bumar S.A. (16 spółek)

 

Gdańsk Shipyard Group Towers (GSG Towers)jest rozpoznawalną firmą, której strategicznym celem jest bycie liderem na rynku produkcji lądowych i morskich wież wiatrowych.

Projekt: Wsparcie doradcze w zakresie usprawnienia systemu zarządzania personelem spółki.

 

Insignia Management zajmuje się optymalizacją zakupów dla firm, a tym samym redukcją kosztów operacyjnych. Spółka w odróżnieniu od istniejących grup zakupowych, świadczy szerokie portfolio kategorii zakupowych. Dziś jej oferta obejmuje m.in zakupy energii, usług telekomunikacyjnych, paliw, materiałów eksploatacyjnych i jest stale poszerzana.

Projekt: Przygotowanie kompleksowej koncepcji funkcjonowania tzw. spółki zakupowej na bazie aktualnego Centralnego Biura Zakupów PKM DUDA .

 

INVENA S.A. została założona w 1992 przez słynnego polskiego polarnika i podróżnika Marka Kamińskiego. Firma zajmuje się dystrybucją (sprzedaż hurtowa) armatury i urządzeń przeznaczonych do wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych.

Projekt: Audyt wynagrodzeń.

 

ISD Huta Częstochowa kontynuuje ponad 100-letnie tradycje hutnicze w Częstochowie. Od października 2005 r. należy do międzynarodowej Grupy ISD, a od sierpnia 2006 r. nosi obecną nazwę.

Projekt: Audyt obecnego i zaprojektowanie nowego systemu premiowego.

Projekt: Badanie opinii pracowniczej pod kątem nastawienia na zmianę.

 

ISD Polska koordynuje wszystkie przedsięwzięcia ISD na terenie kraju. Spółka jest właścicielem kombinatu hutniczego ISD Huta Częstochowa oraz spółki handlowej ISD Trade.

Projekt: Wsparcie programu redukcji zatrudnienia 1500 pracowników spółki zależnej (ISD Huta Częstochowa) - połączenie PDO z Outplacementem.

 

Kościół Rektoralny pw. Wszystkich Świętych w Lublinie.

Projekt: Audyt efektywności organizacyjnej, opracowanie motywacyjnego systemu wynagradzania i oceny pracy.

 

Morska Stocznia Remontowa - należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą.

Projekt: Analiza procesów i systemów zarządzania pod kątem nieefektywności i potencjału usprawnień.

 

PGE Dystrybucja rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 września 2010 roku. Spółka jako OSD powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, na obszarze działania Grupy Kapitałowej PGE, obecnie oddziałów terenowych spółki PGE Dystrybucja.

Projekt: Opracowanie i wdrożenie systemu okresowego wspierania rozwoju pracownika, wdrożenie systemu oceny pracowniczej w centrali spółki.

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem rynku gazu w Polsce.

Projekt: Projektowanie systemów wynagrodzeń opartych na wartościowaniu stanowisk pracy, wsparcie i rozwój funkcjonowania procesów sprzedaży i obsługi.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Projekt: Opracowanie profili kompetencyjnych dla kluczowych stanowisk managerskich w oddziałach.

Projekt: Development Center oraz opracowanie profili kompetencyjnych.

Projekt: Wsparcie procesu rekrutacji wewnętrznej.

 

Skippi Yachts kontynuuje produkcję znanych i cenionych w Europie jachtów żaglowych serii Skippi, a także jachtów motorowych serii SkyDancer. Produkcja jachtów zlokalizowana jest w macierzystej stoczni w Gielniowie, która została odkupiona od spółki Skipper Yachts S.A.

Projekt: Plan restrukturyzacji operacyjnej i finansowej.

 

Grupa Swedwood jest częścią IKEA Industry Group. Podstawowym zadaniem Swedwood jest zapewnienie zdolności produkcyjnych dla IKEA.

Projekt: Zaprojektowanie regulaminu wynagradzania uwzględniającego politykę wynagrodzeniową z widełkami łacowymi obejmującymi stanowiska bezpośrednio i pośrednio produkcyjne wynagradzane według stawki godzinowej a także prezentacja nowej polityki wynagrodzeniowej.

 

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA - należy do grona najbardziej znanych stoczni remontowych w kraju i za granicą.

Projekt: Zmiana modelu organizacyjnego i restrukturyzacja zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacja zatrudnienia, rozwój systemu zarządzania personelem: struktura organizacyjna, wynagrodzenia, premie (MBO), ocena okresowa pracowników, budowa nowej struktury organizacyjnej, opisy i wycena stanowisk, system wynagrodzeń, ZUZP i negocjacje ze związkami zawodowymi, system oceny pracy, analiza procesów i systemów zarządzania pod kątem nieefektywności i potencjału usprawnień.

 

Wielton to największy polski producent naczep i przyczep z ponad 18% udziałem w rynku oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie.

Projekt: Warsztaty szkoleniowe dla Biura Zakupów.

Projekt: Warsztaty i badanie ankietowe: „Wyzwania w zakresie wzrostu efektywności zarządzania zasobami kadrowymi”

 

 

Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od 50 lat. Zadania w tym obszarze realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który od lutego 2009 r. funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Projekt: Opracowanie motywacyjnych zasad wynagradzania, oceny pracy i zarządzania wynikami.