Brad Consulting

Konsultanci opowiadali o działaniach prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym na rzecz byłych pracowników ISD Huta Częstochowa. W ramach trwającego od maja 2013 programu dobrowolnych odejść z pracy odeszło blisko 1200 hutników. Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia konsultantów, które ma na celu rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy. Wielu hutników nie poszukiwało zatrudnienia od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat, dlatego chętnie zgłaszają się po poradę. Zainteresowanie jest duże, ale konsultanci liczą na większe. Na bieżąco przygotowują dokumenty aplikacyjne, ćwiczą rozmowy kwalifikacyjne, przedstawiają oferty pracy i rozmawiają o tym, jak zaprezentować się przed pracodawcą, żeby hutnicy mieli poczucie, że są bliżej rynku. Uruchomili też kluby inicjatyw – spotkania warsztatowe, podczas których hutnicy mogą wymieniać się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać problemy.

Wywiad z Konradem Konefałem - Konsultantem BRAD Management Consulting

Wywiad z Moniką Trzebińską - Konsultantką BRAD Management Consulting