Brad Consulting

Z Adamem Cichockim, Prezesem BRAD Consulting, rozmawia Maciej Proliński.

Panie Prezesie jakby Pan ocenił rynek usług doradczych w Polsce w 2013? A więc w czasie wielu doniosłych, ale dość nagłych, pytań dotyczących gospodarki polskiej i szerzej - europejskiej. Owo profesjonalne, strategiczne zarządzanie firmami powinno zwyczajnie zyskiwać wciąż na wartości. Czy tak się dzieje?

Jestem konsultantem od 15 lat. Rynek ten stale się rozwija i rośnie zapotrzebowanie na coraz bardziej skomplikowane usługi. Oceniam to zjawisko pozytywnie. Po prostu - są dziś coraz wyższe wymagania w stosunku do firm doradczych. Dziś już nie wystarcza, tak jak to bywało jeszcze z końcem lat 90., gdy każdą nowinkę z tego sektora, opieczętowaną, że jest pochodzenia zagranicznego, można było pewnie i w miarę drogo sprzedać. Dziś nie wystarcza oferować jeden typ produktu, np. przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Należy kompleksowo wspierać klienta, również w jego bieżącej działalności. Dziś menedżerowie są na znacznie wyższym poziomie

Duże firmy chcą redukować koszty w maksymalnie pokojowy sposób. Dla nich spokój społeczny jest wartością ekonomiczną, więc sięgają po outplacement nie tyle ze względów humanitarnych, co wizerunkowych - mówi Adam Cichocki, prezes BRAD Consulting, firmy, która przeprowadza proces outplacementu w Hucie Częstochowa.

- W Polsce raczej stosuje się monitorowane zwolnienia, a to co innego niż outplacement. Ustawa o promocji zatrudnienia mówi o tym, że firma która chce w ciągu 3 miesięcy zwolnić co najmniej 50 osób ma zorganizować im wsparcie. Zapisy są jednak tak nieprecyzyjne, że w praktyce ogranicza się to do kontaktu pracodawcy z urzędem pracy.

Outplacement to pokazanie zwalnianym pracownikom, że istnieje perspektywa poza zakładem pracy i jaka ona jest, to pomoc w znalezieniu nowego miejsca na rynku pracy i skrócenie czasu poszukiwania nowego zatrudnienia.

 

Wyjście na rynek pracy

W lokalnych mediach częstochowskich – Radiu Jura i TV Orion wyemitowano wywiady z konsultantami BRAD Consulting – Moniką Trzebińską, Piotrem Czerwieckim i Konradem Konefałem.