Brad Consulting

Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Zarządu Brad Consulting

Bożena Lublińska-Kasprzak

Ekonomistka, posiadająca ugruntowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne zdobyte na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w biznesie i administracji w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansowego, audytu i kontroli. Uczestniczyła w przygotowywaniu, negocjacji i wdrażaniu programów wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Inicjatorka i koordynator wielu innowacyjnych projektów w polskiej administracji z zakresu rozwoju biznesu międzynarodowego oraz zarządzania kadrami.  Z sukcesem nadzorowała duże, międzynarodowe projekty promocji polskiej gospodarki (Expo Szanghaj, Expo Mediolan). w latach 2009-2016 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzającej budżetem 37 mld zł oraz Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Innowacyjności (TAFTIE). Ekspert parlamentarny i organizacji przedsiębiorców. Konsultant w międzynarodowych firmach doradczych oraz międzynarodowych projektach doradczych.

 

Marek Tarnowski

Wiceprezes Zarządu Brad Consulting

Marek Tarnowski

Praktyk biznesu i innowacji. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-99), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016), w której radzie nadzorczej zasiada obecnie. Autor bądź współautor wielu patentów i nowatorskich projektów. Absolwent Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz IMD Lozanna.

Adam Cichocki

Partner

Lider praktyki - Zbiorowe stosunki pracy

Adam Cichocki

Jestem doradcą specjalizującym się w długoterminowych programach wzrostu wartości zasobów kadrowych. Stworzyłem i prowadziłem kilka instytucji zajmujących się kreowaniem liderów zmiany.Zajmowałem wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. w okresie 10 letniej pracy doradczej wspomagałem procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce, jak i na Ukrainie.

więcej...

Katarzyna Kanigowska

Senior Project Manager

Lider praktyki - Zarządzanie kapitałem ludzkim

KK

Jestem doradcą specjalizującym się w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi od strategii HR do polityk rekrutacji, utrzymania, szkoleń i rozwoju, wynagradzania i motywacji aż do zwolnień kontrolowanych i outplacementu. w tych obszarach dostarczam koncepcji biznesowych, narzędzi i procedur prowadzących do poprawy produktywności oraz sprawności działania organizacji.

więcej...

Mariusz Wyżycki

Partner

Lider praktyki - Systemy wynagrodzeń

Mariusz Wyżycki

Jestem konsultantem, który zyskał doświadczenie w pracy dla złożonych przedsiębiorstw w fazie ich rozwoju lub dynamicznych zmian. w okresie ponad 10 lat pracy doradczej moimi klientami były zarówno państwowe oraz prywatne polskie, jak i duże międzynarodowe firmy.

więcej...

Roman wendt

Expert

Lider praktyki - Optymalizacja procesów

RW 7373b

Jestem doradcą specjalizującym się w obszarach z zakresu: produktywności i efektywności pracy, etatyzacji, i sprawności operacyjnej procesów biznesowych. Zdobywałem doświadczenie tworząc od podstaw i doprowadzając do pozycji lidera branży swoją firmę usługową B2B a następnie pracując w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej. Mam 19 lat doświadczenia zawodowego, w tym 6 lat jako Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu oraz 10 lat jako starszy konsultant i interim manager.

więcej...

Andrzej Stelmach

Senior project manager

Andrzej Stelmach

Jestem doradcą specjalizującym się w audycie i projektowaniu systemów wynagrodzeń. Przez kilkanaście lat zajmowałem się badaniami rynku wynagrodzeń w Polsce i Ukrainie.

więcej...

Bartosz Otmianowski

Expert

Bartosz Otmianowski

 

Jestem specjalistą o uznanej renomie, wynikającej z wieloletniej pracy (15 lat), w zarządzaniu procesami biznesowymi – BPM w zakresie podnoszenia efektywności procesów biznesowych, controllingu procesów biznesowych, wdrażania kluczowych wskaźników efektywności KPI. Zawsze efektem mojej pracy jest podniesieniem dojrzałości procesowej firmy/ organizacji.

więcej...

Robert Żelewski

Expert

Robert Żelewski

Jestem ekspertem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Moje doświadczenie obejmuje firmy działające w Polsce i także w Europie środkowo-wschodniej (m.in. Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Rosja). Stworzyłem działy, procedury HR, obejmujące poprawę biznesowych KPI, w organizacjach polskich jak i międzynarodowych. Posiadam 18 letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami HR zarówno w firmach produkcyjnych, FMCG i w hotelarstwie.

więcej...

Krzysztof Walczak

Expert

Krzysztof Walczak

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych z ponad 20 letnim stażem, specjalizującym się w doradztwie z zakresu praktycznych aspektów zatrudniania pracowników i osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunki pracy, a także w kwestiach współpracy ze związkami zawodowymi w szczególności w trakcie negocjacji układowych jak i projektów restrukturyzacyjnych (transfery, zwolnienia grupowe)

więcej...

Tomasz Jerzy Kayser

Expert

TK2 147

Specjalizuję się w zwiększaniu skuteczności zarządzania w administracji publicznej. Ponad 24 lata pełniłem funkcję i zastępcy Prezydenta Poznania z sukcesem wdrażając nowoczesne instrumenty zarządzania strategicznego.

więcej...

Janusz Miczajkowski

Starszy Konsultant

Janusz Miczajkowski

Jestem managerem specjalizującym się w restrukturyzacjach i przeprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwach polegających na podnoszeniu produktywności i efektywności pracy. Jako manager posiadam doświadczenie w kierowaniu nowymi inwestycjami, działami produkcyjnymi, działami utrzymania ruchu, logistyki i sprzedaży w branży produkcyjnej, handlowej oraz usługowej. Od ponad 15 lat, jako konsultant oraz interim manager pomagam Klientom z Polski, Europy, Ameryki oraz Azji, w osiąganiu ich ambitnych celów.

więcej...

Arkadiusz Błachut

Konsultant

Arkadiusz Błachut

Jestem konsultantem i filozofem biznesu, specjalizującym się w doradztwie w zakresie strategii organizacji oraz wzmacnianiu kapitału przedsiębiorstwa.

więcej...

Michał Eryk Południok

Konsultant

Michał Eryk Południok

ur. 27 maja 1988r w Lublinie, syn Janusza i Agaty - socjologów i terapeutów, absolwentów KULu. Ukończył XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie (tzw. Biskupiak). Absolwent Psychologii oraz Retoryki Stosowanej, student Prawa w Biznesie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiceprzewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego i Senator KUL. Specjalista ds. organizacji, koordynator projektów szkoleniowych, trener, coach. Specjalizuje się w psychologii poznawczej – zachowaniach konsumenckich i odbiorze przekazów audiowizualnych. Interesuje się neuronauką, marketingiem, nowymi technologiami i filozofią. w wolnym czasie biega ze swoim psem - sznaucerką o imieniu Pandora.

więcej...

Aleksandra Grzywacz

Office Manager

Jestem Office Managerem i odpowiadam za planowanie, organizowanie i koordynowanie wszystkich prac administracyjnych w obrębie sprawnego funkcjonowania sekretariatu i firmy. Aktywnie włączam się w bieżące projekty konsultingowe jak również wspomagam procesy rekrutacyjne.