Brad Consulting

Adam Cichocki

Jestem doradcą specjalizującym się w długoterminowych programach wzrostu wartości zasobów kadrowych. Stworzyłem i prowadziłem kilka instytucji zajmujących się kreowaniem liderów zmiany. Zajmowałem wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. W okresie 10 letniej pracy doradczej wspomagałem procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce, jak i na Ukrainie.

Specjalizacja

 • Projektowanie i audyt polityki personalnej
 • Audyt systemu zarządzania
 • Programy wzrostu efektywności zarządzania personelem
 • Transformacja kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie personelem w złożonych strukturach organizacyjnych (holdingi) i społecznych
 • Systemy wynagrodzeń
 • Ocena efektywności i kompetencji
 • Optymalizacja struktur organizacyjnych
 • Klaryfikacja struktury stanowisk
 • Zarządzanie poprzez cele (MBO)
 • Restrukturyzacja i planowanie zatrudnienia
 • Układy zbiorowe + budowanie relacji z pracownikami i związkami zawodowymi
 • Strategiczne doradztwo zarządom i właścicielom w zakresie wykorzystania i rozwoju zasobów kadrowych.
 • Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej (w tym outplacement).

Sektory przemysłowe

 • energetyka, paliwa i gaz
 • górnictwo
 • przemysł ciężki (maszynowy, stoczniowy, hutniczy)
 • przemysł lekki (odzież, meblowe, elektronika, agd ?)
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • finanse (banki, ubezpieczenia, Windykacja)
 • usługi (IT, turystyka, retail, inne)
 • administracja państwowa i samorządowa
 • transport i logistyka

Główne osiągnięcia

 • Stworzenie i prowadzenie w latach 84-89 ośrodka szkolenia liderów społecznych.
 • Utworzenie jednego z pierwszych (luty 1990) ośrodków pomocy bezrobotnym (biuro outplacement)
 • Utworzenie struktur i kadr dla rejonowych biur pracy – stworzenie najszerszego w Polsce programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
 • Stworzenie programu rozwoju regionalnego, współtworzenie Euroregionu BUG.
 • W TVP stworzenie i realizacja programu rozwoju zawodowego kadry menedżerskiej TVP.
 • Opracowanie i wdrożenie nowych systemów: wynagrodzeń i oceny pracy w Daewoo Motor Polska, opracowanie i udział w wynegocjowaniu ZUZP
 • Dobrze oceniana praca doradcza dla liczących się firm w Polsce- wieloletnie pierwszeństwo w sprzedaży projektów dla Hay Group: Stoen S.A (RWE), Vattenfal, EDF, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, Polskie Sieci Elektroenergetyczne i spółki zależne, PKN Orlen, Anwil S.A., Polifarb Dębica S.A. (Becker), Polifarb Cieszyn Wrocław (Calgon), Philip Morris S.A, BAT S.A., Remmtsma Polska S.A, NBP Narodowy Bank Polski, FUIB (Ukraina), Dongorbank (Ukraina), Generali S.A. (ubezpieczenia), ABB Sp. z o.o., Nowy Styl S.A., Daewoo Motor Polska S.A., Bestfoods, Źródło Pniewy (Pepsico), PWC Odra S.A.
 • Stworzenie od podstaw biura Hay Group w Kijowie, praca dla kluczowych grup biznesowych Ukrainy (Interpipe, CKM)
 • Przewodniczenie zespołowi, który opracował program konsolidacji i restrukturyzacji PGE
 • Kadencja ( 2007- 2009) w Radzie Służby Cywilnej przy Premierze Rady Ministrów
 • Ostatnio (4 lata) pracował dla Bumar Elektronika, Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A., METINVEST Holding (CKM) Ukraina, ISD Huta Częstochowa i Energa-Operator. Uczestniczył przygotowywaniu oraz negocjowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy w Animex Sp. z o.o., GRYFIA S.A.
 • Stworzenie i prowadzenie spółek BRAD Management Consulting i BRAD HR Services.

Doświadczenie zawodowe

 • METINVEST Holding (CKM Ukraina) - doradca prezesa- kierownik projektów
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A - Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich
 • Hay Group w Kijowie - Country Manager
 • Daewoo Motor Polska S.A. - Główny specjalista d/s personalnych
 • TVP S.A.- Pełnomocnik Zarządu d/s związków zawodowych, Zastępca Dyrektora ds. Personalnych
 • Wojewoda Lubelski
 • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność - Kierownik Związkowego Biura Pośrednictwa Pracy
 • Kuria Biskupia w Lublinie - Kierownik Studium Katolickiej Nauki Społecznej

Wykształcenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, dyplom magisterski z filozofii oraz studia doktoranckie z katolickiej nauki społecznej.
Adam Cichocki

Adam Cichocki

Partner
Lider praktyki - Zbiorowe stosunki pracy
Lider praktyki - Optymalizacja zakupów


Moja praktyka - Zbiorowe stosunki pracy


Moja praktyka - Wzrost efektywności zarządzania