Brad Consulting

Bartosz Otmianowski

Jestem specjalistą o uznanej renomie, wynikającej z wieloletniej pracy (15 lat), w zarządzaniu procesami biznesowymi – BPM w zakresie podnoszenia efektywności procesów biznesowych, controllingu procesów biznesowych, wdrażania kluczowych wskaźników efektywności KPI. Zawsze efektem mojej pracy jest podniesieniem dojrzałości procesowej firmy/ organizacji.

Zasadniczą korzyścią dla firm wynikającą z mojej pracy (wdrożenia, szkolenia itd.) jest, między innymi, zmniejszenie kosztów, usprawnienie przebiegu procesów, wprowadzenie płynności w ich działaniu.

Specjalizacja

 • Podnoszenie dojrzałości procesowej firm / organizacji/ korporacji
 • Spowodowanie równomiernej poprawy wszystkich obszarów organizacji
 • Definiowanie i wdrożeni Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI)
 • Opracowanie nowej architektury procesów biznesowych organizacji
 • Poprawa efektywności działania firmy poprzez modelowanie i analizę procesów biznesowych
 • Eliminacja lub ograniczenia „wąskiego gardła” w działaniu firmy
 • Wyrównanie obciążeń pracy pomiędzy pracownikami
 • Zmniejszenie /ograniczenie nierównomierności pracy
 • Wdrożenia systemów zarządzania jakością
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych firm na potrzeby wdrożenia systemów informatycznych

Sektory przemysłowe

 • energetyka, paliwa i gaz
 • przemysł ciężki (maszynowy, stoczniowy, hutniczy)
 • przemysł lekki (odzież, meblowe, elektronika, agd)
 • finanse (banki, ubezpieczenia, Windykacja)
 • usługi (IT, inne)
 • telekomunikacja

Główne osiągnięcia

 • Wsparcie i rozwój funkcjonowania procesów sprzedaży i obsługi w PGNiG.
 • Analiza możliwości dostaw i rozładunku w PGNiG Termika S.A.
 • Usprawnienie procesów biznesowych w firmie będącej leaderem rozwiązań biznesowych i reklamowych dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Wdrożenie sytemu do zarządzania procesami biznesowymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 • modelowanie, analiza i poprawa procesów biznesowych ORLEN S.A. – Możejki
 • udoskonalenie działania procesów logistyki w Zakładach Azotowych Puławy S.A.
 • udoskonalenie działania procesów przy wykorzystaniu metod budowy modeli procesów w Zakładach Azotowych Puławy S.A.
 • Realizacja projektu wykonania system planowania wysyłek zakończonego sukcesem w ARCELORMITTAL Poland S.A.
 • Budowa modeli do symulacji i analizy procesów biznesowych w celu udoskonalenia pracy w Banku Pocztowym S.A.
 • Usprawnianie działania Initiative Sp. z o.o.
 • Budowa modeli do symulacji i analizy procesów biznesowych
 • Wdrożeni systemu zarządzania procesami biznesowymi w Narodowym Banku Polskim
 • Przygotowanie, wsparcie, rozwój zarządzania procesami biznesowymi w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Doświadczenie zawodowe

 • iSolution Bartosz Otmianowski
 • iSolution Sp. z o.o. - Micrografx Premium Solution Provider Stanowisko: Prezes zarządu - Centrum szkoleniowe iGrafx.
 • do teraz Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wykładowca – Dokumentowanie i analiza procesów biznesowych (ponad 300 sudentów)
 • do teraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie Wykładowca – Dokumentowanie i symulacja procesów biznesowych, Metodologia Six Sigma, Zarządzanie procesowe (ponad 2000 studentów)
 • 4Dream - ACI Distributor (Bazy Danych) -Prezes zarządu,
 • IMP CAD Sp. z.o.o. – Utworzenie i prowadzenie Autodesk Training Center - Prezes zarządu – Pierwszego Akademickiego Centrum Szkoleniowego AutoCAD-a w Polsce.
 • Politechnika Gdańska - starszy asystent
 • Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływowych –starszy asystent

Wykształcenie

 • Studia magisterskie - Politechnika Wrocławska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Egzamin państwowy na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa

Publikacje

 • M.Lasek, B.Otmianowski, „Kompleksowe podejście do doskonalenia działalności firmy poprzez projektowanie i optymalizację procesów gospodarczych. Przykład zastosowania programu: iGrafx Enterprise Modeler/ Central” Ekonomia nr 22 2009, ISSN 0137-3056
 • M.Lasek, B.Otmianowski, "BPMN standard opisywania procesów biznesowych Budowa modeli procesów BPMN w iGrafx", WIT, Warszawa, 2007, ISBN: 978-83-88311-85-9,
 • M.Lasek, B.Otmianowski , M.Pęczkowski, "Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii Six Sigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafx™ FlowCharter, iGrafx™ Process, iGrafx™ Process for SixSigma, iGrafx™Process Central", ISBN: 83-88311-77-8 WIT, Warszawa, 2005.
 • M.Lasek, B.Otmianowski , M.Pęczkowski, "Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for SixSigma / iGrafx FlowCharter 2000 Professional PL " - ISBN: 83-88311-50-6 WIT, Warszawa, wydanie drugie, 2003.

Organizator i wykładowca serii konferencji: „Od ISO 9001:2000 do Six Sigma”, „Organizacja procesowa”: Kraków 2002, Wrocław 2003, Warszawa 2004, 2005 Poznań 2005.

Bartosz Otmianowski

Bartosz Otmianowski

Expert