Brad Consulting

KATARZYNA KANIGOWSKA

Jestem doradcą specjalizującym się w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi od strategii HR do polityk rekrutacji, utrzymania, szkoleń i rozwoju, wynagradzania i motywacji aż do zwolnień kontrolowanych i outplacementu. W tych obszarach dostarczam koncepcji biznesowych, narzędzi i procedur prowadzących do poprawy produktywności oraz sprawności działania organizacji. Od 15 lat wspieram firmy w zwiększaniu efektywności działania swoich organizacji, zarządzaniu zmianami organizacyjnymi i profesjonalnym zarządzaniu kapitałem ludzkim.

SPECJALIZACJA

 • Projektowanie i wdrażanie strategii HR
 • Audyty systemów zarządzania i funkcji HR
 • Programy wzrostu produktywności zatrudnienia i opracowywanie planów etatów
 • Optymalizacja struktur organizacyjnych i procesów w tym programy outplacementowe
 • Opisy stanowisk pracy, projektowanie nowych funkcji w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy i projektowanie systemów wynagrodzeń i premiowania
 • Badanie zaangażowania i transformacja kultury organizacyjnej
 • Opracowywanie modeli kompetencji i zintegrowanego systemu zarządzania kompetencjami
 • Zarządzanie talentami oraz budowanie ścieżek karier i indywidualnych planów rozwoju
 • Procedury oceny pracy i sprawności zawodowej w tym oceny 360 stopnii
 • Podejścia, procedury, narzędzia zarządzania poprzez cele (MBO)
 • Diagnozy potencjału typu AC oraz programy Development Center
 • Programy szkoleń i systemowego rozwoju kadry menedżerskiej firmy
 • Opracowywanie ścieżek rozwoju i planów sukcesji dla kadry kierowniczej
 • Wdrażanie systemów zarządzania wynikami pracy
 • Zarządzanie kosztami oraz programy restrukturyzacji
 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia oraz etatyzacja
 • Projektowanie pakietów świadczeń dodatkowych
 • Negocjacje ze Związkami Zawodowymi

SEKTORY PRZEMYSŁOWE

 • Produkcja
 • Przemysł ciężki
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Energetyka, paliwa i gaz
 • IT i media
 • Farmacja
 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Usługi komunalne
 • Transport i logistyka

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Dostosowanie polskiej administracji państwowej do wykorzystywania środków UE w sposób zdecentralizowany
 • Opracowanie strategii HR dla Urzędu m. St. Warszawy, PKN Orlen, licznych Banków Spółdzielczych
 • Opracowanie strategii oraz polityk szczegółowych wszystkich funkcji ZZL dla KGHM
 • Restrukturyzacja dużych firm z branży hutniczej, energetycznej, farmaceutycznej
 • Wdrożenie systemu Zarządzania przez Cele i powiązanego z nim systemu motywacji w MPWiK SA, Netia, Gras Savoye, E plus M
 • Projektowanie systemu wynagrodzeń oraz opracowanie zasad systemów motywacji w oparciu o opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz budowę taryfikatora i tabel płac zasadniczych wypracowywanych przy udziale ZZ dla dużych firm produkcyjnych takich jak PKN Orlen S.A., KGHM S.A., Gaz-System S.A., Budimex S.A., Górnośląskie Zakłady Elektroenergetyczne, MPWiK Warszawa, PGNiG, Exalo, PSG
 • Projektowanie i modyfikacja systemów premiowych oraz tworzenie systemów motywacyjnych - Spedpol S.A., Reprograf S.A, Medi-System, Fresenius Kabi, Gras Savoye, Vaillant Polska, Netia, PKN Orlen, PLL LOT, Zico Apteki, MPWiK
 • Opracowanie systemów ocen okresowych w oparciu o model kompetencji dla PKN Orlen S.A., KGHM S.A., Giełda Papierów Wartościowych S.A., Allianz S.A., PZU S.A., BGŻ S.A., Kredyt Bank S.A, Gaz-system, Ziko Apteki, Medi-System, Fresenius Kabi, Gras Savoye, Vaillant Polska, TOPEX
 • Rozbudowa systemu i procedur HR oraz rozwój strategicznych działalności HR, dla KGHM S.A., PLL LOT S.A., Lafarge S.A., BGŻ S.A., Polskie Porty Lotnicze, Polska Spółka Gazownictwa
 • Liczne programy AC/DC oraz outplacementu dla kluczowych firm na rynku
 • Opracowanie nowego modelu funkcji HR dla dynamicznie rozwijających się firm z sektora MŚP

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Kierownik zespołu ds. analiz i strategii motywacji w BGŻ
 • Dyrektor ds. strategii motywacji i wynagradzania PKN Orlen
 • Konsultant, Kierownik projektów doradczych w Capgemini Ernst& Young, Capgemini, Deloitte, BIGRAM, Randstad, WorkNet

WYKSZTAŁCENIE

 • Zarządzanie i Marketing, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 • Zarządzanie potencjałem społecznym firmy, Uniwersytet Warszawski

PUBLIKACJE

 • Rola premii w utrzymaniu pracowników na rynku – Puls biznesu – 2010
 • Projektowanie systemu płac dopasowanego do strategii organizacji i indywidualnych potrzeb pracowników – Personel i zarządzanie – 2011
 • Po co firmie system wynagradzania - rola kompetencji w różnicowaniu stawek wynagrodzeniowych –Vademecum pracodawcy - 2012
 • Profesjonalny System Oceny Pracowników firmy TOPEX- Vademecum pracodawcy - 2012
 • Rozwiązania motywacyjne dostosowane do potrzeb firmy - Vademecum pracodawcy - 2013

KLUCZOWE PROWADZONE PROGRAMY I SZKOLENIA

 • Akademia zarządzania wynagrodzeniami
 • Akademia HR Business Partnera
 • Akademia zarządzania talentami
 • Akademia restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia
 • Akademia rozwoju kompetencji menedżerskich
Katarzyna Kanigowska

KATARZYNA KANIGOWSKA

Senior project manager
Lider praktyki - Zarządzanie kapitałem ludzkim


Moja praktyka - Zarządzanie kapitałem ludzkim