Brad Consulting

Mariusz Wyżycki

Jestem konsultantem, który zyskał doświadczenie w pracy dla złożonych przedsiębiorstw w fazie ich rozwoju lub dynamicznych zmian. W okresie ponad 10 lat pracy doradczej moimi klientami były zarówno państwowe oraz prywatne polskie, jak i duże międzynarodowe firmy. Natomiast w czasie ubiegłej dekady również 10-letni okres poświęciłem pracy operacyjnej jako wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Specjalizacja

 • Analizy stanowisk i projektowanie struktur optymalizujących relacje w organizacjach
 • Prowadzenie projektów opisu, wyceny stanowisk oraz budowy polityki wynagrodzeń
 • Badania rynku wynagrodzeń, tworzenie branżowych tzw. „klubów płacowych”
 • Projektowanie systemów wynagrodzeń zmiennych, premiowych i prowizyjnych
 • Projektowanie oraz udział w uzgadnianiu pakietów wynagrodzeń dla zarządów
 • Określanie wskaźników efektywności właściwych dla poszczególnych stanowisk
 • Budowa systemów motywacyjnych – delegowania celów i oceny pracowniczej
 • Opracowywanie słowników kompetencji behawioralnych i prowadzenie ich ocen
 • Przygotowywanie strategii rozwoju obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • Restrukturyzowanie zatrudnienia, uzgodnienia kryteriów zwolnień grupowych
 • Budowa zespołów handlowych, szkolenie w zakresie negocjacji i zawierania umów
 • Analiza i optymalizowanie procesów obsługi klientów, także w skali masowej

Sektory przemysłowe

 • telekomunikacja
 • dystrybucja – sieci handlowe
 • przedsiębiorstwa paliwowe (gaz, przetwórstwo i dystrybucja produktów naftowych)
 • przemysł lekki (tytoniowy, farby i lakiery, meble, elektronika, oponiarstwo)
 • przemysł spożywczy (także produkcja i sprzedaż napojów)
 • produkcja i przesył ciepła oraz energii elektrycznej
 • przemysł farmaceutyczny (produkcja i sprzedaż)
 • banki – polskie i zagraniczne
 • sektor ubezpieczeniowy

Doświadczenie zawodowe

 • Niezależny członek rady nadzorczej, Crédit Agricole Bank Polska od 2015 r.
 • Wiceprezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2002-2012
 • Przewodniczący rady nadzorczej, BIG InfoMonitor S.A. 2003-2011
 • Reward practice director, Hay Management Consultants 1994-2002
 • Wykładowca, Centre de Formation de la Profession Bancaire
 • Konsultant, Bossard Consultants, Issy les Moulineaux 1993-1994
 • InterService Wrocław, właściciel firmy szkoleniowej
 • Adiunkt, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski 1986-1992

Wykształcenie

 • Hautes Études Commerciales Paris, Certificat de Spécialisation du Doctorat
 • HEC, Departament Management et Ressources Humaines
 • Conservatoire National des Arts et Métiers, Diplôme d'Études Approfondies Relations du Travail et Développement des Ressources Humaines
 • Uniwersytet Wrocławski dyplom doktora nauk społecznych, magister filozofii; złoty me­dal “Primus Inter Pares, magister kulturoznawstwa, dyplom z wyróżnieniem

Publikacje

 • Mariusz Wyżycki: Bezstronność i prostota. "Personel Plus" – Wolters Kluwer, październik 2016.

  Czy wartość klasycznego sposobu wartościowania stanowisk, przy pomocy zespołów wyceny, długotrwałego szkolenia w analityczno-punktowej metodyce, złożoności procesu i wysokich nakładach pieniędzy oraz czasu, to na pewno zrekompensuje nam łączne koszty projektu? Odpowiedź nie jest prosta.

 • Mariusz Wyżycki: Wartość wartościowania. "Personel Plus" – Wolters Kluwer, wrzesień 2016.

  Metodyki wartościowania pracy w ciągu kilkunastu ostatnich lat ulegają poważnym przemianom. Dotychczas najbardziej rozpowszechnione metody wyceny stanowisk opierały się na klasycznym schemacie, gdzie stanowiska w organizacjach miały jasno zdefiniowany cel, ustalone zasady działania, a ich opisy były stabilne jak struktura firmy. Obecnie jednak obserwujemy dynamizowanie się struktur organizacyjnych na skutek przyspieszenia zmian technologicznych, globalizacji rynków, wzrostu konkurencji. Powtarzalne zadania i czynności nie są już dominantą stanowiska pracy, ale odpowiedzialność za wyniki, wskaźniki efektywności i ustawiczne stawianie czoła nowym wyzwaniom, wymagających szczególnych kompetencji rozumianych jako predyspozycje do aktywnego uczestniczenia w procesach przemian i rozwoju.

 • Mariusz Wyżycki, Michał Słoniewicz: Ewolucja portfeli kredytowych banków (1, 2). „Bank”, maj 2012.

  Widmo kryzysu krąży po Europie, choć w naszym kraju nieco trudniej dostrzec jego bezpośrednie skutki. Tym niemniej, mówiąc o skutkach warto zwrócić uwagę również i na te, które nie są łatwo obserwowalne oczami ulicznego przechodnia. Do takich należą, na przykład, dane dotyczące ilości i jakości bankowych kredytów udzielanych w ostatnich latach.

 • Mariusz Wyżycki, Agnieszka Marzec: Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce. Uniwersytet Warszawski, grudzień 2006. Publikacja wystąpienia na konferencji nt. praw konsumenta do taniego kredytu.

 • Mariusz Wyżycki, Dariusz Pałczyński: Credit Risk Assessment – Sources of Information. Związek Banków Polskich, Warszawa 2005.

  The risk of an institution financing mortgage loans means a possibility of facing difficulties in receiving payments on time. When setting up a credit risk management policy for mortgage loans, a bank should start with describing conditions and rules for identification, measurement and monitoring of the credit risk. The primary criteria for risk identification are income and loan payment relation, value of mortgage loan collateral (property) and economic environment during the term of the loan.

 • Mariusz Wyżycki: Biuro Informacji Kredytowej w nowej perspektywie. "Prawo Bankowe" maj 2003 nr 89, s. 61-66.

 • Mariusz Wyżycki, Leszek Ryniak: Zarządzanie płacami. Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Warszawa 2000.

  Na tle informacji o rynku wynagrodzeń, pozyskiwanych w wyniku udziału w ankietowych badaniach płac, przedsiębiorstwo kształtuje swoją politykę wynagrodzeń, która jest fundamentem budowy widełek płacowych dla jego pracowników. Artykuł charakteryzuje zakres przydatności informacji rynkowej do kształtowania rozwiązań płacowych w przedsiębiorstwach.

 • Mariusz Wyżycki: Podstawowe elementy zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział poświęcony HR w zbiorczej publikacji WIB "Studium bankowości". Warszawa 1999.

 • Mariusz Wyżycki, Hanna Kontkiewicz-Chachulska: Ankietowe badania wynagrodzeń w sektorze bankowym. „Bank” luty 1998.

  Owocem pierwszego roku współdziałania Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz firmy doradczej Hay Management Consultants było m.in. przeprowadzenie w polskim sektorze bankowym ankietowych badań wynagrodzeń i opracowanie dwóch raportów na ten temat. W badaniach wzięło udział kilkanaście banków, reprezentatywnych w Polsce dla wszystkich typów banków z punktu widzenia struktury własności. Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski nasuwające się z przeprowadzonych badań. Podejmuje również zagadnienie dynamiki i usytuowania praktyki wynagrodzeń sektora bankowego w stosunku do rynku zatrudnienia przedsiębiorstw innych branż.

 • Mariusz Wyżycki: Metoda Hay Group. Analiza pracy i ocena stanowisk. "Personel" grudzień 1995.

  Artykuł poświęcono zagadnieniu analizy pracy i wyceny stanowisk jako podstawy do kształtowania polityki awansowej i płacowej w przedsiębiorstwie. Na tle kilku wątków historycznych przedstawiona jest także metoda wyceny HayGroup, jako najbardziej rozpowszechniona procedura wyceny stanowisk, stosowana w obrębie dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, jak również w ramach pojedynczych sektorów ekonomicznych w poszczególnych krajach.

 • Hans Brodersen, Mariusz Wyzycki: Principaux axes d'activité française et allemande en Pologne dans le domaine de la formation professionnelle et continue. Cahiers de Recherche, Groupe HEC 1994. ISBN 978-2-85418-527-0.

 • Mariusz Wyżycki: Oświeceniowe pojęcie "człowieka" i "natury ludzkiej" w cybernetyce polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia nr 16 (1479). Wrocław 1993, s 101-128. 

Mariusz Wyżycki

Mariusz Wyżycki

Partner
Lider praktyki - Systemy wynagrodzeń


Moja praktyka - Systemy wynagrodzeń