Brad Consulting

Robert Żelewski

Jestem ekspertem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Moje doświadczenie obejmuje firmy działające w Polsce i także w Europie środkowo-wschodniej (m.in. Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Rosja). Stworzyłem działy, procedury HR, obejmujące poprawę biznesowych KPI, w organizacjach polskich jak i międzynarodowych. Posiadam 18 letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami HR zarówno w firmach produkcyjnych, FMCG i w hotelarstwie.

Specjalizacja

 • Audyt efektywności systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Strategiczne doradztwo zarządom i właścicielom w zakresie oceny i rozwoju kadry kluczowej
 • Optymalizacja struktur organizacyjnych z opisem odpowiedzialności, decyzyjności i przepływu informacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w złożonych strukturach organizacyjnych (holdingi)
 • Tworzenie i wdrażanie strategii HR, wspierającej skuteczne osiąganie celów biznesowych
 • Wprowadzanie i poprawa wskaźników KPI w obszarze HR, sprzedaży i produkcji
 • Tworzenie i mierzenie efektywności budżetów HR, w szczególności ROI ze szkoleń
 • Programy wzrostu efektywności działów: sprzedaży, produkcji i innych
 • Efektywne systemy wynagrodzeń, w tym systemy motywacyjne
 • Restrukturyzacja i planowanie zatrudnienia
 • Zarządzanie dialogiem społecznym, w tym negocjacje związkowe w zakresie: układy zbiorowe pracy, regulaminy, systemy wynagrodzeń (podwyżki), zmiany organizacyjne
 • Transformacja kultury organizacyjnej
 • Wdrażanie systemów komputerowych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz klasy ERP

Sektory przemysłowe

 • energetyka
 • górnictwo odkrywkowe
 • FMCG
 • przemysł spożywczy (produkcja mięsa i wędlin)
 • hotelarstwo, organizacja event’ów, restauracje
 • fashion (obuwie i tekstylia)
 • B2B – chemia przemysłowa, żywność, usługi

Główne osiągnięcia

 • Otwarcie 4 hoteli biznesowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot) i 1 w Albanii, Tirana
 • Przygotowywanie oceny w zakresie zasoby ludzkie (koszty, struktura, związki zawodowe) przed przejęciem firmy (branża hotelarska i produkcja żywności)
 • Przejęcie przedsiębiorstwa (hotel) i integracja z organizacją przejmującą
 • Tworzenie i wprowadzanie nowej kultury organizacyjnej zarówno w pojedynczej organizacji jak i w holdingu (zatrudnienie 8.500 osób)
 • Przygotowanie i wdrożenie programu SAP HCM w Animex (najlepszy projekt zrealizowany w Polsce w roku 2010 w ocenie PMI) oraz przygotowanie i częściowe wdrożenie w PGE SA
 • Pogram restrukturyzacji zakładów produkcyjnych grupy Animex, zmniejszenie zatrudnienia w zakładzie w Dębicy o 50% oraz w zakładzie w Morlinach o 20%
 • Stworzenie CUW (centrum usług wspólnych) finansowo-księgowe w grupie Animex
 • Tworzenie CUW IT dla grupy PGE
 • Zarządzanie CUW HR dla 4 spółek w grupie PGE
 • Wprowadzenie ZPC (zarządzanie przez cele) w organizacji retail’owej (4 spółki) oraz w produkcyjno-sprzedażowej (13 podmiotów)
 • Tworzenie systemu zarządzania jakością (hotelarstwo, produkcja żywności), nadzór nad działem Jakości
 • Wsparcie kadry zarządzającej we wprowadzaniu zmian i zwiększaniu efektywności zarządzania
 • Tworzenie systemów motywacyjnych: zwiększających sprzedaż, produktywność; poprawiających ściąganie należności, jakość obsługi klienta (bezpośrednia, telefoniczna, reklamacji)

Doświadczenie zawodowe

 • Dyrektor HR m.in. w: PGE SA; Grupa Animex; sieć hoteli Starwood (Sheraton, Westin, LeMeridien) w 5 krajach Europy
 • Prezes PSZK (Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami)
 • Członek rad nadzorczych
 • Wykładowca na studiach MBA i podyplomowych
 • Członek European HRD Cirlce, HR Think Tank dla Komisji Europejskiej

Wykształcenie

 • Uniwersytet Łódzki, psychologia, magister
 • SGH, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • INSEAD, dwukrotnie kursy dla kadry zarządzającej
 • Cornell University, szkolenia 6-tygodniowe: doradztwo wewnątrz organizacyjne; zarządzanie relacjami z pracownikami
 • MCE (Management Center Europe), zarządzanie zasobami ludzkimi
Robert Żelewski

Robert Żelewski

Expert